STRUKTUR ORGANISASI tahun pelajaran 2023/ 2024

 

 • Mulyanto, S.Pd.
  Kepala Sekolah

  Kepala Sekolah

  • Suwartono, S.Pd.
   Waka Akademik
   • Mei Puspitawati, S.Pd.
    Staf Akademik
   • Nur Fitri Rosdiana, S.Pd.
    Staf Akademik
   • Euis Nurdiana, S.Pd.
    Description
  • Dra. Siti Nurhayati, M.Pd.
   Wakasek Kesiswaan
   • Denny Mawardi, S.Pd.
    Staf Kesiswaan
   • Kurnia Fitri R., S.Or.
    Staf Kesiswaan
   • Rustami Imelda, S.Pd.
    Staf kesiswaan
  • Unro, M.Pd.
   Wakil Sarpras
   • Anandito Aga P., S.Pd.
    Satar Sarpras
   • Nurhayati, S.Pd.
    Staf Sarpras

 

daftar nama guru tahun pelajaran 2023/ 2024

MULYANTO, S.Pd.
Kepala Sekolah
SUWARTONO, S.PD.
Wakasekbid Akademin
UNRO, M.Pd.
Wakasekbid Sarpras
Dra. SITI NURHAYATI, M.Pd.
Wakasekbid Kesiswaan
"
Euis Nurdiana, S.Pd.
Guru Matematika
"

DAFTAR GURU

DAFTAR gURU

 

daftar nama tu tahun pelajaran 2023/ 2024